Mensen en organisaties verbinden is een uitdaging. Daarom innoveren wij de manier waarop bedrijven rekruteren. Door ‘succes’ te visualiseren en tastbaar te maken, verhogen we het rendement van rekrutering. Telkens opnieuw slagen we erin om de kost van aanwervingen te verlagen en de duurzaamheid te verhogen.

Innovatieve rekrutering leidt tot In-flow medewerkers

People

Ervaring wordt steeds minder predictief voor de performantie van uw ‘Human Capital’. De mate waarin iemand In-flow is, zegt veel meer. Door medewerkers uit hun comfortzone maar binnen hun potentieel in te zetten, creëer je een cultuur van ‘groei’ in de brede zin van het woord.

Team

Groei is een onvermijdelijk gevolg wanneer duidelijke verantwoordelijkheden in lijn zijn gebracht met het potentieel van medewerkers. Het gaat om hoe collega’s toegevoegde waarde creëren voor elkaar en hoe deze waarde evolueert en groter wordt. Dit vraagt een innoverende aanpak in matching tussen rol en persoon.

Purpose

Gedrag vertrekt van passie en passie is wat we zijn. Met onze ratio hebben we enkel het vermogen gekregen onze passie vorm te geven. Steeds meer studies tonen het belang van in lijn te zijn met ‘waarom’ we gemotiveerd en geëngageerd zijn.

Hoe aantrekkelijk ben jij als werkgever?

Doe de test
Kandidaten
Ingevulde vacatures
Jaar ervaring

Enkele waardevolle partners